Close icon

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Προληπτικός έλεγχος Μαστού

Ο προληπτικός έλεγχος του Μαστού συστήνεται σε κάθε γυναίκα και πρέπει να αρχίζει συστηματικά γύρω στην ηλικία των 40 ετών (εκτός αν υπάρχουν λόγοι που απαιτούν συστηματικό έλεγχο σε μικρότερη ηλικία).

Αφορά ασυμπτωματικές γυναίκες και σκοπός του είναι να καταδείξει οποιαδήποτε επικίνδυνη αλλαγή στον μαστό στα αρχικά της στάδια και πολύ πριν το οποιοδήποτε εύρημα γίνει ψηλαφητό ή προκαλέσει προβλήματα. Ουσιαστικός σκοπός του προληπτικού ελέγχου είναι να διαγνώσει τον καρκίνο του μαστού στα αρχόμενα στάδια (in situ).

Στις περιπτώσεις αυτές η νόσος είναι πλήρως ιάσιμη με ελάχιστη σωματική και ψυχική καταπόνηση της ασθενούς.

 

Η ολοκληρωμένη διαδικασία διαγνωστικού ελέγχου μαστού περιλαμβάνει:

Ψηφιακή Μαστογραφία

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, που πραγματοποιείται μέσω ενός σύγχρονου απεικονιστικού μηχανήματος που λέγεται ψηφιακός μαστογράφος.

Πρόκειται για μια απλή ακτινολογική εξέταση, η οποία επιτρέπει την απεικόνιση της μορφολογίας και της δομής των ανατομικών στοιχείων του μαστού, συμβάλλοντας στην έγκαιρη απεικόνιση και διάγνωση παθολογικών αλλοιώσεων αυτού είτε λόγω διαταραχής της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του μαστού, είτε εξαιτίας της ανάπτυξης ενός όγκου, είτε εξαιτίας ύποπτων μικροτιτανώσεων.

Μάλιστα, η ψηφιακή μαστογραφία έχει την ικανότητα να μας δείχνει βλάβες, προτού δώσουν κλινικά συμπτώματα. Για τον λόγο αυτό αποτελεί την εξέταση εκλογής στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, με δύο λήψεις για κάθε μαστό: μια κεφαλουραία (CC) και μία λοξή (ΜLO).

Όταν απαιτείται περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος γίνονται πρόσθετες μαστογραφικές λήψεις, όπως μεγεθυντικές, εντοπιστικές, αμιγώς πλάγιες κ.λπ.

Συστήνεται ετήσιος μαστογραφικός έλεγχος για τις γυναίκες από την ηλικία των 40 ετών ή αναλόγως του ιστορικού τους από την ηλικία που κρίνει ο ειδικός ιατρός.

 

Υπέρηχο Μαστού

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του μαστού δεν έχει ακτινοβολία και χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στον προληπτικό και στον διαγνωστικό έλεγχο του μαστού.

Συμπληρώνει τη ψηφιακή μαστογραφία, διευκρινίζοντας τα ευρήματά της (αύξηση της ευαισθησίας), αναλύοντας την επιπροβολή των ιστών ή αναδεικνύοντας την παθολογία της εξεταζόμενης περιοχής.

Στις περιπτώσεις γυναικών με πυκνό μαστό, όπου η ευαισθησία της μαστογραφίας είναι χαμηλή μπορεί να μας δώσει πολύτιμες κλινικές πληροφορίες.

 

Κλινική Εξέταση

Η κλινική εξέταση αποτελεί τη βασική διαγνωστική προσέγγιση για τις παθήσεις του μαστού.

Διενεργείται από εξειδικευμένο χειρουργό ο οποίος από το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις ακτινολογικές εξετάσεις (μαστογραφία, υπέρηχος) θα προσεγγίσει διαγνωστικά το κάθε πρόβλημα.

Η τριάδα του κλινικού ελέγχου με την μαστογραφία και τον υπέρηχο μας καλύπτει το 95% για την περίπτωση του προληπτικού ελέγχου.

Υπόλοιπες εξετάσεις που βοηθούν στην πρόληψη και έγκυρη διάγνωση περαιτέρω είναι η Μαγνητική Μαστών και το Test Παπ Μαστού.

 

Μαγνητική Τομογραφία Μαστού (MRI Μαστού)

Είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό όπλο, το οποίο επί παρουσίας ενδείξεων μπορεί να μας βοηθήσει συμπληρωματικά της μαστογραφίας και του υπερήχου.

Χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στον προληπτικό έλεγχο-screening:

  • στους πυκνούς μαστούς
  • στον μετεγχειρητικό μαστό
  • στην ύπαρξη ενθεμάτων μαστού

Αλλά και στο διαγνωστικό έλεγχο

  • προς αποκλεισμό πολυεστιακότητας της κακοήθειας
  • αναζήτηση πρωτοπαθούς εστίας
  • ύποπτης λεμφαδενοπάθειας κ.λπ.

Τεστ ΠΑΠ Μαστού

Το Breast Pap Halo Test απευθύνεται σε γυναίκες 25+ που δεν υποβάλλονται ακόμα σε μαστογραφία. Σε περιπτώσεις με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό η εξέταση προτείνεται από την ηλικία των 18 ετών.

Το Breast Pap Halo Test είναι εγκεκριμένο από το 2007 από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και από το 2008 από την Ευρωπαϊκή Ένωση (CE mark).

Το τεστ ΠΑΠ μαστού HALO, είναι μία ΜΗ επεμβατική, εντελώς ατραυματική, ακίνδυνη, καλώς ανεκτή και χωρίς καμία ακτινοβολία, μέθοδος συλλογής υγρού από τους γαλακτοφόρους πόρους, που είναι και το σημείο ανάπτυξης των περισσότερων καρκίνων (95%).

Μέσω αυτής της συλλογής, αξιολογείται ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου εφτά με οχτώ χρόνια προτού εκείνος αναπτυχθεί και εντοπιστεί στη μαστογραφία.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 5 λεπτά και δεν είναι επίπονη. Γίνεται με τη χρήση ενός μηχανήματος, τελευταίας τεχνολογίας, χωρίς καμία επιβάρυνση για την εξεταζόμενη και είναι ιδιαίτερα προσιτή.

Συνίσταται να γίνεται κάθε χρόνο.